Op dinsdag 3 mei 2013 werd deze site voor de latste keer aangepast

Welkom op de site van youRNsight

Door de technologische vernieuwingen zijn de CRM systemen sterk geëvolueerd in hun toegankelijkheid, hun omvang en de eenvoud om individuele klantengegevens te gebruiken. De klantenbenadering en de geïmplementeerde werkwijze is echter weinig veranderd.  

Omdat klanten voor een bedrijf de belangrijkste bron zijn om - direct of indirect - inkomsten  te verwerven worden ze praktisch altijd individueel benaderd. Ideaal in situaties waar de klant als CRM record de enige beslisser (koper) is, toont deze  ‘unieke CRM record’ benadering echter hiaten in het weergeven van een volledig en duidelijk beeld van een business-situatie in meer complexe beslissingsorganisaties.

Complexere beslissingsorganisaties bestaan namelijk uit een of meerdere diverse types van relaties tussen mensen (‘hiërarchieën’), zoals bv. functionele werkgroepen of raden, projectgroepen, financiële structuren, invloedsferen…

In de huidige economische situatie met financiële en politieke druk worden in grotere bedrijven belangrijke beslissingen nog zelden door een ‘unieke CRM record’ genomen.

youRNsight is een vernieuwend benaderingsmodel en een database gerelateerde applicatie die het mogelijk maken complexere beslissingsorganismen holistisch, eenvoudig en begrijpelijk visueel voor te stellen en te evalueren naar specifieke business situaties, in toepassing van het principe van visuele brainstorming. Eén beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden.